ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ – ਸੋਲਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਝਾਂਜਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਾਜ ਛੁਪੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।
-ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਤੁਲਨ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਗਰਮ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ‘ਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਉੂਰਜਾ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਠੰਡੀ ਊਰਜਾ ਸਿਰ ‘ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ
ਝਾਂਜਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਧਾਤੂ ਤੱਤ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
-ਨਕਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਸਤੂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਕਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।