ਬ੍ਰੈਡ ਪੈਟੀਜ਼

ਸਮੱਗਰੀ500 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਬੀਨ, ਗਾਜਰ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਰਕ, ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਣੀਆ,...

ਆਲੂ ਭਟੂਰੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਦਾ- 2 ਕੱਪ ਨਮਕ- ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ (ਸਵਾਦ ਮੁਤਾਬਕ) ਉਬਲੇ ਆਲੂ- 2-3 ਦਹੀਂ- 1/3 ਕੱਪ ਤੇਲ- 1 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਮੈਦੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ...

ਪਨੀਰ ਬਟਰ ਮਸਾਲਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਨੀਰ- 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਟਮਾਟਰ- 3 ਮੀਡੀਅਮ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ- 1 ਜਾਂ 2,ਅਦਰਕ- ਇਕ ਇੰਚ ਟੁਕੜਾ, ਕ੍ਰੀਮ- ਅੱਧਾ ਕੱਪ, ਮੱਖਣ- 2 ਟੇਬਲ...

ਤੰਦੂਰੀ ਨਾਨ

ਸਮੱਗਰੀ : 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ, 3 ਚਮਚ ਸੋ੬ਫ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀ੬, ਇਕ ਚਮਚ ਕਲੌ੬ਜੀ, ਮਿਠਾ ਸੋਡਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ, 3 ਚਮਚ...