—ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ – ਕੰਨਿਆਂ ਦਾਨ—

ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਬਰਾਤ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਬਾਪੂ...

ਰੱਖੜੀ ਸਭ ਜ਼ਰ ਗਈ          

ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਣੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਚੌਕੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਹਾਰ ਕਰਦੀ ਪਰਤਾਪੀ ਆਟਾ...